Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Plot's over!!!

Good news, certainly good news. My personal project's plot is over, and we are now ready to move on to thumbnails, as soon as exams are over.
I've never been able to take such a long story so far, so good. Thanks again George, for the help. :)

That's about all... Brief, huh?

Till next time! xxx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου