Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Worn out.

It's only been two weeks since we've started university, but I already feel like it's been months. We start at eight in the morning and finish at 5 in the afternoon. I feel almost ill most of the time and cannot sit down and draw what I must.

We are also getting ready for a group exhibition of my class at AKTO. It will be held in December. Will YOU be there?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου