Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Hey oh!

Nothing much happening. These days I've been studying like hell for an exam, so I got no big news on anything.
Instead, take this picture (because today I got to draw again..! At last!)

Well, I've taken a turn to some more realistic sketches these days...

Enjoy, and merry X-mas!
ho ho ho!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου