Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Womanthology-Mook 'n me, pages 1-4


These are the four first pages of my Womanthology comic, “Mook ‘n me”.
Story by Devin Grayson, pencils by me (Eugenia Koumaki), inks by Avgi Kanaki and colours by Elli (Harry) Moka.
They are not included in the book, and are internet-exclusive.

So, enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου