Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

dear calendar,


Hey people :)

I just got the comics' friends' club calendar, last Friday! I'm miss December.
Just kidding, this is my pinup! :D
Nothing's really new except for that.
Keep it up, people!

Oh, and here's a kumaki for you who can't do without.
(kumaki in japanese is a surname too and is written either as bear-tree, or bear-autumn, or shadow-autumn)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου