Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Pages from the attic!

Ok, not really. We don't have an attic, and I found these pages in a box on top of my bookshelves.
They are about two years old. I added screentones in a nostalgic mood.

Other than that, I am now pencilling for my project's intro! Exams have been postponed and nobody knows what will happen in the end.

Till next time!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου