Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Woah, video!

Hello people!

Today I thought to myself: Hey, why not make a speedsketch video?
I'm not calling it speedpainting because it's not really full painting.
I think it's decent for a first try. Next time I upload a video, I'll try recording traditional sketching and inking-it's closer to my taste.

It's really short.

That's it.
Till next time :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου